Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

pyysia
7670 dc80 500
Reposted byteskniezatobanielegalnannajunior13tobecontinuedMalikornatory

July 05 2015

pyysia
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
pyysia
3867 9a19
Reposted frommental-cat mental-cat viasmutnazupa smutnazupa
pyysia
3890 5e2a
Reposted frommental-cat mental-cat viasmutnazupa smutnazupa
pyysia
5315 e10c
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa
pyysia
9669 2c39

June 25 2015

7065 0226
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viajutrzenka jutrzenka
pyysia
pyysia
8780 ce21
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek
pyysia
pyysia
6536 c1dc
pyysia
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
Reposted fromnuitlys nuitlys vialabellavita labellavita
pyysia
4109 3d9b 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamessinhead messinhead
pyysia
Reposted fromshakeme shakeme viamerriment merriment
pyysia
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromborn2die born2die viamessinhead messinhead
pyysia
8365 c809
Reposted fromcasanovared casanovared viasmutnazupa smutnazupa
0591 fb1f
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa
pyysia
-Chodź ze mną na spacer.
-Nie mogę.
-Dlaczego?
-Bo ze spaceru trudno się potem obudzić.
-Aha. Mówisz o tęsknocie?
-Tak.
-Boisz się tęsknoty?
-Tak.
-Kochałaś się ze mną.
-Tak.
-I za tym nie będziesz tęsknić? Za moim dotykiem, ciałem?
-Będę, ale pójść do łóżka to zupełnie coś innego niż pójść na spacer. 
— Piotr Adamczyk
Reposted fromheyjude heyjude viasmutnazupa smutnazupa
pyysia
Płaczę, póki sama nie zaczynam się dziwić, że można w ogóle mieć tyle łez. Jakby wypełniały mnie od stóp do głów.
— Lauren Oliver – 7 razy dziś
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa

June 20 2015

pyysia
9954 0c6f 500
Reposted frommental-cat mental-cat viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...